Month: July 2014

මිතුරු සුළඟ 2014

සුසුඳු වස්දඬු රාව මුසු කර,මියුරු සත්සර ප්‍රාණවත් කර,සවන්පත් රස ගගුලින් මුසපත් කරමින්, සැම සිත්සතන් පිනවාලමින්, ලබැඳියාවේ මිහිරෙන් මුසු වූ සෞන්දර්ය චාරිකාව “මිතුරු සුළඟ”